Program 25. 11. 2021

ZAHÁJENÍ KONFERENCE 9:00
Úvodní slovo
DOPOLEDNÍ BLOK 9:30 – 12:30
Ing. et Mgr. Irena KONEČNÁ (VŠAPs Terezín, CZE):
Nová pravidla pro leadership v době pocovidové
Mgr. Michaela JÁNOŠOVÁ (MARTINO, Inštitút rozvoja spoločnosti, SVK):
Pracovný trh v gastropriemysle v čase pandemickej situácie
PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M. (VŠAPs Terezín, SVK):
Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysle
PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M.(VŠAPs Terezín, SVK) / Maximilián KUBAČ (MARTINO, Inštitút rozvoja spoločnosti, SVK):
Profesijné a osobnostné charakteristiky povolaní v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
Ing. Petra SÝKOROVÁ (pme Familienservice, DE):
Člověk, organizace, společnost – kvalita života v kontextu strategií
PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30
ODPOLEDNÍ BLOK 13:30 – 16:30
Mgr. Darina DOUBRAVOVÁ (pme Familienservice DE):
Dopad vzdálené digitální práce na sociální zdraví pracovníků a společností
Martin TOMAN (MARTINO, Inštitút rozvoja spoločnosti, SVK):/ PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M. (VŠAPs Terezín,SVK):
Súvislosti životnej pohody a stratégie zvládania stresu u hráčov eSport
PhDr. et Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ (VŠAPs Terezín, CZE):
Asertivní komunikace jako funkční prostředek získávání a poskytování informací na trhu práce
Doc. ThDr. Patrik MATURKANIČ, PhD. (VŠAPs Terezín, CZE):
Etika v pracovním procesu
Závěrečná diskuse

Program 26. 11. 2021

Menu