PŘEDNÁŠEJÍCÍ
25. 11. 2021

PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský

Rektor | VŠAPs Terezín | CZE

Asertivní komunikace jako funkční prostředek získávání a poskytování informací na trhu práce

Doc. ThDr. Patrik MATURKANIČ, PhD.

Prorektor | VŠAPs Terezín | CZE

Etika v pracovním procesu

Ing. et Mgr. Irena KONEČNÁ

Prorektorka | VŠAPs Terezín | CZE

Nová pravidla pro leadership v době pocovidové 

Mgr. Darina DOUBRAVOVÁ

pme Familienservice | DE

Dopad vzdálené digitální práce na sociální zdraví pracovníků a společností   

PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M.

VŠAPs Terezín | CZK

1. Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysl
2. Profesijné a osobnostné charakteristiky povolaní v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
3. Súvislosti životnej pohody a stratégie zvládania stresu u hráčov eSport

Maximilián KUBAČ

MARTINO | Inštitút rozvoja spoločnosti | SVK

Profesijné a osobnostné charakteristiky povolaní v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Mgr. Zuzana RAMBOUSKOVÁ

Pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Člověk, organizace, společnost – kvalita života v kontextu strategií

Martin TOMAN

MARTINO | Inštitút rozvoja spoločnosti | SVK

Súvislosti životnej pohody a stratégie zvládania stresu u hráčov eSport

Ing. Petra SÝKOROVÁ

Pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Člověk, organizace, společnost – kvalita života v kontextu strategií

Mgr. Michaela JÁNOŠOVÁ

MARTINO | Inštitút rozvoja spoločnosti | SVK

Pracovný trh v gastropriemysle v čase pandemickej situácie

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
26. 11. 2021

Mgr. Zuzana RAMBOUSKOVÁ

Pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Lidi nejsou stroje, buď chytřejší než Tvoje zdroje

Ing. Petra SÝKOROVÁ

Pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Člověk, organizace, společnost – kvalita života v kontextu strategií

Mgr. Martina ŠTĚPÁNKOVÁ ŚTÝBROVÁ

Ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí | MPSV | CZE

Slaďování rodinného a pracovního života z pohledu MPSV

Dana KODEŠOVÁ

Výkonná ředitelka EMCC Czech Republic | EIA akreditovaná koučka | CZE

Koučování jako profese – standardy a kvalita profesionálního koučování v pracovním prostředí (kontextu)

Filip KLIEŠTIK

Psychoterapeut | lektor | Instruktor jógy | HR Business Partner Interim | CZE

Lidi nejsou stroje, buď chytřejší než Tvoje zdroje

Miriam VRÁNOVÁ

Lektorka a konzultantka | Spiralis | Posilujeme Česko | CZE

Lucie RYNTOVÁ

senior project manager | APERIO | CZE

Sólo matky na trhu práce

Mgr. Jakub VARVAŘOVSKÝ

Organizátor | Networker | Founder | Mnoho světů v Jílemnici | CZE

Milan ČIGÁŠ

Vedoucí personálního odboru | Krajský úřad Středočeského kraje | CZE

Laskavost jako silný nástroj vedení lidí

Iveta MITUROVÁ

Employer Brand Specialist | Commerzbank

Marin JONÁŠ

Employer branding

Michal ČÍŽEK

Inovátor a vizionář | zakladatel a CEO GoodAccess – Samohyb s.r.o.

Principy tyrkysových organizací v praxi 
Menu