Aktuálně

O konferenci

Zveme vás na mezinárodní vědeckou konferenci, pořádanou Vysokou školou aplikované psychologie, která se uskuteční 25. – 26. listopadu 2021 v prostorách Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.

Úvodní slovo rektora VŠAPs

PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský

rektor VŠAPs

Jsem nesmírně potěšen, že vás mohu v souvislosti s naší blížící se mezinárodní vědeckou konferencí tímto způsobem všechny oslovit. Zároveň vás na ní srdečně zvu.

Slovo moderátora konference

Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

prorektor pro vědu a výzkum VŠAPs

Mám velikou radost, že naše pozvání přijala celá řada významných domácích a zahraničních hostů, kteří nás svými vystoupeními zcela určitě obohatí odborností svých vědeckých příspěvků.

Menu