25. 11. 2021 – 1. DEN KONFERENCE

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ 8:45 – 9:00

9:00 Zahájení – Úvodní slovo
Ústecký kraj  – zdravice hejtmana Ing. Jan Schiller
Město Litoměřice
– starosta Ladislav Chlupáč

9:30 Ing. et Mgr. Irena KONEČNÁ (VŠAPs Terezín, CZE):
Nová pravidla pro leadership v době pocovidové

10:00 Mgr. Michaela JÁNOŠOVÁ (MARTINO, Inštitút rozvoja spoločnosti, SVK):
Pracovný trh v gastropriemysle v čase pandemickej situácie

10:30 PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M. (VŠAPs Terezín, CZE):
Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysle

PŘESTÁVKA 11:00 – 11:30

11:30 Mgr. Miriam VRÁNOVÁ a host (Spiralis, CZE):
Práce v nezisku a dobrovolnictví

12:00 PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M. (VŠAPs Terezín, CZE),  Maximilián KUBAČ (MARTINO, Inštitút rozvoja spoločnosti, SVK):
Profesijné a osobnostné charakteristiky povolaní v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

12:30 Ing. Petra SÝKOROVÁ , Mgr. Zuzana RAMBOUSKOVÁ (pme Familienservice, DE):
Člověk, organizace, společnost – kvalita života v kontextu strategií

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 13:00 – 14:00

14:00 Mgr. Darina DOUBRAVOVÁ (pme Familienservice, DE):
Dopad vzdálené digitální práce na sociální zdraví pracovníků a společností

14:30 Martin TOMAN (MARTINO, Inštitút rozvoja spoločnosti, SVK), PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M. (VŠAPs Terezín, CZE):
Súvislosti životnej pohody a stratégie zvládania stresu u hráčov eSport

15:00 PhDr. et Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ (VŠAPs Terezín, CZE):
Asertivní komunikace jako funkční prostředek získávání a poskytování informací na trhu práce

15:30 Doc. ThDr. Patrik MATURKANIČ, PhD.
Etika v pracovním procesu

16:00 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE


26. 11. 2021 – 2. DEN KONFERENCE

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ 8:45 – 9:00

9:00 Zahájení – Úvodní slovo

9:15 Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ (LMC, CZE):
Aktuální dění na trhu práce, data z trhu

9:30 Ing. Martin JONÁŠ (Ad-vise, CZE):
Employer branding – trendy ze světa

9:45 Mgr. Milan ČIGÁŠ (Středočeský kraj, CZE):
Laskavost jako silný nástroj vedení lidí

10:00 Michal ČÍŽEK (GoodAccess, CZE):
Principy tyrkysových organizací v praxi

10:15 Ing. Jiří MAJER (Accace For People, CZE):
Open book management – otevřená firma – úspěšná firma

10:30 Ing. Petra SÝKOROVÁ (Život do firmy, pme Familienservice, Město Litoměřice, CZE):
Kvalita života ve firmách a strategiích – základ nebo nadstavba

10:45 – 11:00 DISKUZE A DOTAZY

PŘESTÁVKA 11:00 – 11:15

11:15 Mgr. Hana MATĚJKOVÁ FABÍKOVÁ (Socio rating institut, CZE):
Rating sociálního prostředí v organizacích

11:30 Mgr. Jakub VARVAŘOVSKÝ (Mnoho světů v Jilemnici, CZE):
Budování komunity, motivace a komunikace nejen v dobrovolnictví

11:45 Mgr. Martina ŽILKOVÁ (freelencer, Litohub, CZE):
Firmy a nezávislí profesionálové: Přemosťování do světa vysoké specializace a nových stylů práce

12:00 Matouš BĚLOHLÁVEK – předseda studentské rady (Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, CZE):
Svět práce očima generace Z

12:15 – 12:30 DISKUZE A DOTAZY

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30

13:30 Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A. (Future Friendly Organisation, CZE):
Budoucnosti světa – scénáře a změny paradigmatu

14:00 Mgr. Filip KLIEŠTIK (Krajský úřad Středočeského kraje, CZE),  Mgr. Zuzana RAMBOUSKOVÁ (pme Familienservice, DE):
Vztahy a duševní zdraví na pracovišti

14:15 Bc. Dana KODEŠOVÁ (EMCC, CZE):
Koučování jako profese – standardy a kvalita profesionálního koučování v pracovním prostřed

14:30 Mgr. Hana Velíšková (Mondi Group, CZE):
Jak vést dialog se zaměstnanci

PŘESTÁVKA 14:45 – 15:00

15:00 Mgr. Martina Štěpánková ŠTÝBROVÁ (MPSV, CZE):
Slaďování rodinného a pracovního života z pohledu MPSV

15:15 Mgr. Renáta Mejtová (Hennlich, CZE):
Firemní kultura jako součást obchodní strategie

15:30 Ing. Iveta MITUROVÁ (Commerzbank, DE/CZE):
Diverzita a inkluze jako jeden ze základních kamenů firemní kultury

15:45 Mgr. Lucie RYNTOVÁ (APERIO, CZE):
Sólo matky na trhu práce

BESEDA / PANELOVÁ DISKUZE – síla partnerství a spolupráce, iniciativy, SDGs

16:00 UKONČENÍ KONFERENCE

Menu