25. 11. 2021

Mgr. Michaela ŠVEJDOVÁ

zakladatelka Mobbing Free Institutu a ALLfest.cz | CZE

MODERÁTORKA KONFERENCE

PhDr., Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ

Rektor | VŠAPs Terezín | CZE

Asertivní komunikace jako funkční prostředek získávání a poskytování informací na trhu práce

Doc. ThDr. Patrik MATURKANIČ, PhD.

Prorektor | VŠAPs Terezín | CZE

Etika v pracovním procesu

Ing. et Mgr. Irena KONEČNÁ

Prorektorka | VŠAPs Terezín | CZE

Nová pravidla pro leadership v době pocovidové 

Mgr. Darina DOUBRAVOVÁ

pme Familienservice | DE

Dopad vzdálené digitální práce na sociální zdraví pracovníků a společností   

Mgr. Michaela JÁNOŠOVÁ

MARTINO | Inštitút rozvoja spoločnosti | SVK

Pracovný trh v gastropriemysle v čase pandemickej situácie

Mgr. Miriam VRÁNOVÁ

Lektorka a konzultantka | Spiralis | CZE

Práce v nezisku a dobrovolnictví

Mgr. Zuzana RAMBOUSKOVÁ

CEO pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Člověk, organizace, společnost – kvalita života v kontextu strategií

Ing. Petra SÝKOROVÁ

Strategická a projektová manažerka pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Člověk, organizace, společnost – kvalita života v kontextu strategií

PhDr. Ivana TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ, PhD., LL.M.

Pedagožka VŠAPs Terezín | CZE

1. Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysl
2. Profesijné a osobnostné charakteristiky povolaní v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
3. Súvislosti životnej pohody a stratégie zvládania stresu u hráčov eSport

Maximilián KUBAČ

MARTINO | Inštitút rozvoja spoločnosti | SVK

Profesijné a osobnostné charakteristiky povolaní v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Martin TOMAN

MARTINO | Inštitút rozvoja spoločnosti | SVK

Súvislosti životnej pohody a stratégie zvládania stresu u hráčov eSport

26. 11. 2021

Tomáš Ervín DOMBROVSKÝ

Vedoucí oddělení analýz, komunikace a vztahů | LMC | CZE

Aktuální dění na trhu práce, data z trhu

Ing. Martin JONÁŠ

Majitel a zakladatel | Ad-vise | CZE

Employer branding – trendy ze světa

Mgr. Milan ČIGÁŠ

Vedoucí personálního odboru | Krajský úřad Středočeského kraje | CZE

Laskavost jako silný nástroj vedení lidí

Michal ČÍŽEK

Inovátor a vizionář | zakladatel a CEO GoodAccess – Samohyb s.r.o. | CZE

Principy tyrkysových organizací v praxi 

Ing. Jiří MAJER

Majitel a zakladatel Accace | Accace For People | CZE

Open book management – otevřená firma – úspěšná firma

Ing. Petra SÝKOROVÁ

Strategická a projektová manažerka pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Kvalita života ve firmách a strategiích – základ nebo nadstavba

Mgr. Martina ŽILKOVÁ

Freelance Copywriter & Creative writer | Litohub | CZE

Firmy a nezávislí profesionálové: Přemosťování do světa vysoké specializace a nových stylů práce

Matouš Bělohlávek

předseda studentské rady | Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice | CZE

Svět práce očima generace Z

Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A.

Future Friendly Organisation | CZE

Budoucnosti světa – scénáře a změny paradigmatu

Mgr. Filip KLIEŠTIK

Vedoucí oddělení vzdělávání a personálního rozvoje | Krajský úřad Středočeského kraje | Psychoterapeut | Instruktor jógy | CZE

Vztahy a duševní zdraví na pracovišti

Mgr. Zuzana RAMBOUSKOVÁ

CEO pme Familienservice | Život do firmy | Město Litoměřice | CZE

Vztahy a duševní zdraví na pracovišti

Bc. Dana KODEŠOVÁ

Výkonná ředitelka EMCC Czech Republic | EIA akreditovaná koučka | CZE

Koučování jako profese – standardy a kvalita profesionálního koučování v pracovním prostředí 

Mgr. Hana Velíšková

Personální ředitelka | MONDI Group | CZE

Jak vést dialog se zaměstnanci

Mgr. Jakub VARVAŘOVSKÝ

Organizátor | Networker | Founder | Mnoho světů v Jilemnici | CZE

Budování komunity, motivace a komunikace nejen v dobrovolnictví

Mgr. Martina ŠTĚPÁNKOVÁ ŠTÝBROVÁ

Ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí | MPSV | CZE

Slaďování rodinného a pracovního života z pohledu MPSV

Ing. Iveta MITUROVÁ

Employer Brand Specialist | Commerzbank | DE/CZE

Diverzita a inkluze jako jeden ze základních kamenů firemní kultury

Mgr. Lucie RYNTOVÁ

Senior Project Manager | APERIO | CZE

Sólo matky na trhu práce

Mgr. Hana MATĚJKOVÁ FABÍKOVÁ

Manažerka | Socio rating institut | CZE

Rating sociálního prostředí v organizacích
Menu