AKTUÁLNĚ: z důvodu nepříznivé situace se konference uskuteční  POUZE ONLINE 

Organizační pokyny pro účastníky 

Mezinárodní konference SVĚT PRÁCE 2020 – 2030 bude probíhat v  KONFERENČNÍM SÁLE LITOMĚŘICKÉHO HRADU 25. – 26. listopadu 2021 (vždy od 9:00 hodin) a program obou konferenčních dnů bude také přenášen online. Adresa: Tyršovo nám. 68, 412 01 Litoměřice.

 

 

 

 

 

  • S ohledem na kapacitu sálu a případným opatřením, souvisejících s pandemií COVID-19, je možné se na konferenci přihlásit ve dvou režimech: prezenčně a online.
  • Základní konferenční poplatek (u prezenční i online účasti) činí Kč 600,- za 1 osobu na oba dny.
  • Snížené vstupné pro studenty je Kč 300,- za 1 osobu / 2 dny.

Prezence účastníků

Prezence přihlášených účastníků bude probíhat od 8:30 po oba konferenční dny.


Opatření proti šíření nemoci Covid-19

S ohledem na aktuální opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem je prezenční účast na konferenci možná při splnění následujících podmínek:

Účastník konference nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že

  1. absolvoval nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. byl očkován proti onemocnění COVID-19 a tuto skutečnost doloží národním certifikátem o provedeném očkování (v tištěné podobě nebo prostřednictvím aplikace Tečka), nebo
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů.

Výše uvedené podmínky se mohou měnit v závislosti na vývoji pandemie onemocnění COVID-19 a případným dalším aktuálním opatřením MZ ČR.

Menu