Přípravný a organizační výbor konference

  • Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. –  odborný garant konference
  • Ing. Mgr. Irena Konečná – odborná garantka 1. dne
  • Ing. Petra Sýkorová – odborná garantka 2. dne
  • Mgr. Zuzana Rambousková – technické zajištění
  • Bc. Dana Kodešová – web, PR a marketing
  • Renáta Šťasenková – organizační zajištění
Menu