PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (1979)

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2003 Mgr., 2009 Ph.D.) a obhájila doktorský titul (2010, PhDr.) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 se podílí na přípravě budoucích učitelů jako vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2019 začala aktivně spolupracovat s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně. Má zkušenosti s prací v sociálních službách, aktuálně se věnuje sociální práci v tísňové péči. Je autorkou řady odborných textů a knih.

She has completed her studies at the Faculty of Health and Social Sciences of the University of South Bohemia (2003 Mgr., 2009 Ph.D.) and got her doctoral degree (2010, PhDr.) at the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno. Since 2003 she has taken part in the preparation of future teachers as a university teacher at the Faculty of Pedagogy of the Charles University. In 2019 she started her active cooperation with the College of Applied Psychology in Terezín. She had gained experience in social work and at present, she has been working in emergency care. She is an author of a number of professional lectures and books.

Menu