Úvodní slovo rektora VŠAPs PhDr. et Mgr. Štefana Medzihorského

Jsem nesmírně potěšen, že vás mohu v souvislosti s naší blížící se mezinárodní vědeckou konferencí tímto způsobem všechny oslovit. Zároveň vás na ní srdečně zvu. Konference pod názvem “Spirituální zkušenost v kontextu moderny a postmoderny – interdisciplinární lektura fenoménu” dne 29. května 2020 bude probíhat ve třech sekcích: sociologická, teologická a filozoficko-psychologická. Je mi velkou ctí, že právě tuto akci zaštítil předseda Senátu Parlamentu České republiky ing. Jaroslav Kubera a také další významní partneři, kteří jí tímto způsobem vyjadřují svou podporu. Jsem si dobře vědom toho, že odborná úroveň školy se projevuje v kontextu jejích pedagogických a vědeckých aktivit, které chystaná konference představuje. Chceme, aby nabízený vědecký potenciál z řad fundovaných přednášejících odborníků, kteří naší školu poctí svou návštěvou, byl zcela konkrétním obohacením pro své pozorné posluchače. Myslím teď především na naše pedagogy, studenty a odbornou i širší veřejnost, jež o tuto akci projeví zájem. Rád bych na tomto místě ještě vyjádřil své upřímné poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodílejí na přípravách tohoto našeho společného díla.

Ať se nám toto mezinárodní setkání vydaří!

Menu